558dx

558dx

《养生要集》云∶食肥肉、饮水浆咽喉中妨闷以有物状方∶取生姜汁一合,和豉粥食,立愈。故曰∶气会三焦,手少阳脉通于膻中。

又云∶凡服气及苻水断谷,皆须山居静处,安心定意,不可令人猝有犯触而致惊忤者,皆多失心。 又云∶人生喑聋者,是腊目暮之子。

《千金方》云∶人欲少劳,但莫大疲及强所不能堪耳。愚谓火为造化生息之机,不能不动,第不可以妄动。

又云∶凡奔行及马走喘,不得饮冷水之日,上气发热气。木性刚急,肺受邪热,则金失所养,木寡于畏,而侮所胜,土得木邪而伤矣。

节限多少,莫不由人。又云∶人卧,春夏向东,秋冬向西,此为常法。

内容:《千金方》云∶采女曰交接之事,既闻之矣,敢问服食药物何者亦得而有效?葛氏方治男阴痿女阴无复人道方。

Leave a Reply